Advokatas Šiauliuose – plataus spektro teisinės paslaugos

Advokatas ŠiauliuoseAdvokatas Šiauliuose, teikiantis plataus spektro teisines paslaugas įvairiose srityse, turi ilgametę darbo patirtį, dirba efektyviai, profesionaliai, greitai ir yra pelnęs ne vieno kliento pasitikėjimą. Didelį dėmesį skirdamas individualiam atvejui, problemos sprendimui užtikrina operatyvų, sklandų ir stabilų darbo metodą. Aiškiai atsakydamas į kliento pateikiamus klausimus, advokatas Šiauliuose supažindina su teisminio proceso informacija ir išsprendžia bet kokią nepalankią situaciją. Specializuodamasis įvairiose teisės srityse kaip administracinė, draudimo, darbo, baudžiamoji, paveldėjimo, šeimos, medicinos teisė ir kt., advokatas užtikrina sklandų ikiteisminį ir teisminį procesus. Toliau šiame straipsnyje bus aptarta darbo teisės sritis ir įvardijama, kokiais darbe ištikusiais atvejais rekomenduojama kreiptis į advokatus.

Siauliuadvokatai.lt konsultuoja įvairiais darbo teisės klausimais kaip darbo sutarčių sudarymas, darbo tvarkos organizavimas, drausminės atsakomybės taikymas, darbuotojo atleidimas iš darbo tiek darbuotojo, tiek darbdavio iniciatyva, grįžimas į darbą po motinystės ar tėvystės atostogų, santykiai su profesinėmis sąjungomis ir pan. Advokatas rengia darbuotojo ir darbdavio dokumentus, tokius kaip nekonkuravimo sutarimą, konfidencialumo sutartį, pareigybių aprašus. Taip pat advokatas gali rengti darbo sutartis: standartines, laikinas, darbo sutartis su vadovu ar žmogumi, gyvenančiu užsienyje ar kitas sutartis, susijusias su darbo santykiais. Esant poreikiui, advokatas gali parengti teisinius dokumentus, reikalingus darbuotojo atleidimui, įvykdyti atleidimo iš darbo proedūrą. Taip pat advokatas Šaiuliuose gali analizuoti darbovietėje pateiktas darbo tvarkos taisykles, jei reikia, jas koreguoti ar parengti iš naujo.

Jeigu darbovietėje įvyksta ginčas, advokatas gali atstovauti tiek inidividualių, tiek kolektyvinių ginčų bylose. Taip gali nutikti dėl neišmokėto darbo užmokesčio, priedų, prastovos, dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, negautos kompensacijos už neišnaudotas atostogas, nesumokėtų dienpinigių, pavyzdžiui, komandiruotės metu, dėl neteisėto darbo krūvo sumažinimo, pakeistų darbo sąlygų ir kitų panašių atvejų. Taigi, jeigu susidūrėte su netinkamu elgesiu, pažeidimais jūsų darbovietėje, kreipkitės į advokatus ir spręskite kilusius nesklandumus greitai ir sėkmingai.

Palikite atsiliepimą